Hur kan området längs väg 190 utvecklas - tyck till

Publiceringsdatum : 2014-09-08

Väg 190 skär genom kommunerna Göteborg, Lerum, Alingsås och Essunga. Området är utpekat som angeläget för hela Göteborgsregionen att ta tillvara och utveckla. Nu har du chansen att dela med dig av dina idéer och kunskaper.

Längs med vägen finns ett spännande stadsnära landskap med bebyggelse, odlingsmark och naturområden. Hur planeras ett sådant landskap utifrån de utmaningar och den omställning samhället står inför? Hur ser en planering ut som ger möjlighet till nya näringar?

Västarvet/Västra Götalandsregionen har tillsammans med kommunerna, Göteborgsregionens kommunalförbund, Hushållningssällskapet och Länsstyrelsen initierat en utvecklingsprocess 2014-2020 med målet att utveckla området till ett modellområde för hållbar utveckling, kanske ett framtida biosfärsområde.

Har du idéer och kunskap - delta i framtidsmötena

Har du ideér om hur natur- kulturturism, odling, eller kommunikationer kan utvecklas, eller något annat som drar nytta av landskapets förutsättningar - välkommen till våra framtidsmöten längs vägen i oktober.

  • 7 oktober 18.30-21, Lärjeåns Trädgårdar
  • 15 oktober 18.30-21, Östads skola
  • 23 oktober 18.30-21, Mellby Västergård

För att planera fika vill vi gärna att du anmäler dig senast en vecka innan på www.vastarvet.se/anmalningar. Har du frågor kontakta anders.m.nilsson@vgregion.se Tel. 070-481 67 64.

Klicka här för att läsa inbjudan som pdf.