Idag är det internationella frivilligdagen

Publiceringsdatum : 2014-12-05

I dag firar vi den internationella frivilligdagen. Den 5 december 2001 röstade Sverige och en rad andra länder igenom en resolution i FN:s generalförsamling om att "skapa ett främjande klimat" för ideell verksamhet.

I Lerums kommun har cirka 15 000 personer varit engagerade i en förening eller någon gång arbetat ideellt under året. Flest folk drar idrottsrörelsen. Därefter kommer kulturföreningarna och föreningarna med social inriktning.

​De som är aktiva är också engagerad i mer än en förening – 1,8 stycken i medel – och lägger i snitt ner cirka 16 timmar i månaden på sitt engagemang. Det innebär att de ideellas insatser i kommunen motsvarar cirka 1380 årsarbeten.

För att synliggöra och underlätta för ideella föreningar och ideellt arbete har ett verktyg på kommunens webbportal lanserats under året. Vid årsskiftet träder även nya regler för bidrag för föreningar inom den sociala frivilligsektorn in. Dessa åtgärder syftar till att skapa det "främjande klimat" som vi en gång röstade igenom att följa.

De vanligaste motiven för de som utför ideellt arbete är viljan att göra nytta och att hjälpa andra människor – som en frivilligarbetare uttryckte det: "Att få bidra och vara en del av något större som kan innebära förändring för människor är det som gör att jag engagerar mig ideellt"

I dag, den 5 december, uppmärksammar vi de frivilliga som är engagerade i den ideella sektorn.

Vill du engagera dig? Klicka här för att läsa mer om Frivilligslussen och hur du kan gå tillväga.