Information om stöd för bredbandsutbyggnad

Publiceringsdatum : 2014-10-20

Den 23 oktober klockan 18.30-21 ordnar Göteborgsregions kommunalförbund, GR, en informationsträff för att informera om nya bidragsregler som gäller för stöd för bredbandsutbyggnad. Informationen riktar sig till bredbandsföreningar.

Informationsträffen hålls i Göteborg.

Klicka här för att läsa inbjudan.