Ingen Lerumsalmanacka 2015

Publiceringsdatum : 2014-12-22

2015 kommer Lerums kommun inte att ge ut någon almanacka till hushållen.

TIdigare år har kommunen tagit fram en almanacka som delats ut till alla hushåll. I den almanackan har bilder från årets fototävling prytt de olika månadernas kalendarium. I år har fototävlingsbilderna istället presenterats på en utställning, som visats runt om i kommunen under hösten.