Inget brandskum i kommunens dricksvatten

Publiceringsdatum : 2014-10-07

I media är frågan om risken att det kan finnas kemikalierester från brandövningar i dricksvatten åter aktuell. I Lerums kommun finns inga brandövningsplatser i närheten av vattentäkterna.

Om högfluorerande ämnen i dricksvatten

I media diskuteras åter risker kopplade till PFOS (perfluoroktansulfonat) och andra fluorerade ämnen i dricksvatten. Bland möjliga källor nämns kemikalier som används vid brandbekämpning.

Generellt kan man säga att högfluorerande ämnen i första hand har hittats i områden i närheten av brandövningsplatser. Dessa högfluorerande ämnen fanns tidigare i brandskum, men är nu förbjudna. De är syntetiskt framställda kemikalier som är väldigt långlivade i naturen.

Vid vattentäkter i Lerums kommun har inga brandövningsplatser funnits.

Skumsläckning har inte förekommit vid vattentäkter Lerum, Gråbo, Sjövik eller Floda.