Jämställdhetsperspektiv i styrningen

Publiceringsdatum : 2014-03-25

Nu ska jämställdhetsperspektivet bli tydligare i kommunens styrning. Till kommunstyrelsens sammanträde den 26 mars kommer jämställdhetsbedömning att prövas. Beslutsunderlag till kommunens politiker ska tydliggöra ett jämställdhetsperspektiv när det är relevant.

- Det finns flera skäl till att arbeta in jämställdhet i beslutsprocessen. Det övergripande målet är att arbeta för ett jämställt samhälle där kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv, säger Ida-Maria Linder, jämställdhetscontroller i Lerums kommun.

För att systematiskt få in det i processen gör handläggare, som lämnar beslutsunderlag till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott, en jämställdhetsbedömning som tittar på om ärendet kan ha olika effekt för kvinnor män, flickor och pojkar i kommunen.
- Det bidrar till att säkerställa att alla, oavsett kön, garanteras jämställt bemötande och en likvärdig fördelning av resurser. Det handlar om att se till att vi har jämställd service gentemot kommunens invånare och brukare. Det är också ett sätt att höja kvaliteten så att vår verksamhet blir mer effektiv och säker.

Inom jämställdhetsarbetet finns ett övergripande mål om att integrera jämställdhet i styrningen. Det betyder att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av dem som normalt sett deltar i beslutsfattandet. Kommunen har också ett särskilt fokus på jämställdhetsanalys. Det innebär bland annat att kunna ta fram könsuppdelad statistik som analyseras i förhållande till jämställdhetspolitiska mål och verksamhetsmål.
- Som medborgare i Lerums kommun ska man kunna garanteras likvärdig resursfördelning och ett jämställt bemötande, säger Ida-Maria Linder.

Nu körs en pilotomgång på kommunstyrelsens sammanträde den 26 mars. Försöket utvärderas och förhoppningen är att arbetssättet produktionssätts i maj.

Ärenden till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Vill du veta vad som ska behandlas i kommunstyrelsen den 26 mars och på kommunfullmäktige den 27 mars? Klicka här för att komma till kallelser, handlingar och protokoll. Handlingar till mötena kan du få fram genom att klicka på datumet för aktuellt möte i det kalendarium som finns på sidan.