Kan korta resor bli utsläppsfria?

Publiceringsdatum : 2014-10-20

Lerums kommun och ett nystartat företag i Lerum inleder idag den 20 oktober ett helt unikt pilotprojekt där anställda i kommunen kan beställa resurssnåla och utsläppsfria tjänsteresor - med chaufför.

Projektet bygger vidare på en idé som tagits fram av gymnasieelever i Lerum. Projektet pågår i drygt två månader och ska visa om konceptet med elfordon och chaufför via anrop kan minska kommunens användning av drivmedel, energianvändning och kostnader. Fordonen drivs av grön el och är av modellen Zbee, utvecklad i Lerum. Förarna är i de flesta fall studerande ungdomar som bor i kommunen.

Vill se den "gröna sektorn" växa

-Vi är väldigt positiva till företaget Bzzt:s initiativ, säger kommunstyrelsens ordförande Henrik Ripa (M). Det här är ett nystartat företag med idéer inom den "gröna sektorn", precis den typ av företag vi vill se fler av i Lerum.

- Om projektet slår väl ut, innebär det både minskad klimatbelastning vid resor, och förhoppningsvis nya arbetstillfällen inom kommunen. Helt i linje med kommunens vision att bli Sveriges ledande miljökommun till år 2025, förklarar Henrik Ripa.

Anropsstyrda miljötransporter kan bli ett komplement till andra transportsätt som anställda i kommunen använder för sina tjänsteresor; cykel, elcykel, miljöbilspool och kollektivtrafik.

-Projektet fokuserar på korta, lokala resor där man upplever att det är för långt eller bökigt att cykla samtidigt som det känns onödigt att hyra en miljöbil. En stor fördel med att fordonen har förare, är att man slipper lägga tid på att transportera fordonet tillbaka till dess uppställningsplats, förklarar projektledare Johanna Wahlqvist. Det är anställda på kommunens miljöenhet och bygglovsenhet som ingår i pilotprojektet som resenärer. Slår det väl ut, hoppas vi kunna vidga antalet deltagare i projektet senare i höst.

Bygger vidare på gymnasieelevers idé

-Tjänsten som nu ska testas, utvecklas av Bzzt och bygger vidare på det gymnasiearbete som vann Lerums ljusgröna miljöpris 2014, berättar Sven Wolf, en av grundarna till Bzzt. Det här är det första testet av en tidig version av tjänsten. Resorna görs med lokalt producerade, utsläppsfria fordon och våra förare är unga killar och tjejer från Lerum.

- Vi tycker det är fantastiskt att Lerums Ljusgröna Miljöpris som vi deltog i, kan bidra till att skapa nya idéer och helt nya företag inom hållbarhet. Precis som vi lovade har vi använt de prispengar vi fick till att hjälpa den här idén att vidareutvecklas genom ett starkt samarbete med Bzzt, säger Göran Folkesson VD Clean Motion.