Klartecken för ombyggnad av bibliotek

Publiceringsdatum : 2014-06-24

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte den 18 juni att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med anpassning av bibliotek- och gymnasielokaler för att inrymma kulturskolan och lokaler för estetiska ämnen.

- Byggnaden ska användas av många människor, under lång tid. Vi jobbar för att det ska bli ett hus som alla vill vara i. Det här förbättrar möjligheten att öppna upp för många olika aktiviteter under både skoltid och fritid, säger Annika Sjöberg, sektorchef på Sektor lärande i Lerums kommun.

Investeringar i ombyggnation och förstärkningsarbete

Med en investering på 60 miljoner kronor byggs bibliotek- och gymnasielokaler om och anpassas för att inrymma kulturskoleverksamhet och lokaler för estetiska ämnen. Det innebär en samlokalisering, som ger ett bra utnyttjande av lokalerna och skapar ett kulturellt nav i Dergårdsområdet.

Samtidigt kommer förstärkningsarbeten att göras med en investering på 53 miljoner kronor. Detta för att åtgärda sättningar i byggnaden.

Flytt av bibliotek

Bibliotekets verksamhet flyttar till andra lokaler i väntan på att ett resecentrum står klart. Vilka alternativ som kan komma att fungera bäst håller på att undersökas och beräknas vara klart för inflyttning under våren 2015.

Preliminär tidplan

2015

  • Maj: biblioteket flyttar till andra lokaler
  • Juni-augusti: förstärkningsarbeten/pålning
  • September: byggstart

2016

  • Eventuell byggstart resecentrum
  • Juni-augusti: förstärkningsarbeten/pålning
  • Augusti: kulturskolan och gymnasiets estetiska ämnen börjar använda de ombyggda och anpassade lokalerna

2017

  • Bostäder i Dergårdsparken
  • Juni-augusti: förstärkningsarbeten/pålning

2018

  • Resecentrum invigs, biblioteket flyttar in