Laxen leker åter i Säveån

Publiceringsdatum : 2014-07-24

För första gången på över hundra år har laxen lyckats leka i Säveån uppströms Hedefors kraftverk. Den nya fiskvägen invigdes förra året och har gjort laxleken möjlig igen.

Nu kan de åter vandra upp i Säveån förbi kraftverket i Hedefors, som varit ett hinder för fiskarna. Den 375 meter långa fiskvägen har dimensionerats för ett flöde så att de största laxarna ska våga sig in i passagen. Det här är sannolikt landets största konstgjorda vattenväg som byggts för fiskvandring.