Lerum bedriver tillräcklig strandskyddstillsyn

Publiceringsdatum : 2014-03-28

Strandskyddstillsynen i kommunerna i Västra Götaland är i många kommuner alldeles för liten. Det visar en rapport från Länsstyrelsen. Lerum sticker ut som en av få kommuner som utför de uppgifter som är nödvändiga för tillräcklig tillsyn.

Länsstyrelsen konstaterar att bara tre aktörer uppfyller de uppgifter som behövs. Det är Lerums kommun, Uddevalla kommun och Dalslands miljökontor.

Kommunerna har sedan 2009 ansvar för all strandskyddstillsyn, men närmare hälften av kommunerna har inte tagit ett enda tillsynsbeslut på tre år. Strandskyddet finns för att skydda friluftsliv och växt- och djurliv vid och i vattnet.

Miljöenheten i Lerum planerar att driva ett tillsynsprojekt under året där bland annat bryggor vid sjöar ska granskas.

Klicka här för information om hur du söker dispens för att bygga en brygga eller utföra andra åtgärder inom strandskyddat område.

Klicka här för att läsa Länsstyrelsens rapport.