Förändrar både stöd och undervisning

Publiceringsdatum : 2014-05-21

I går, den 20 maj, hade Västnytt ett inslag där skolor i flera kommuner, bland annat i Lerum, fick kritik av skolinspektionen när det gäller undervisning för nyanlända elever med utländsk bakgrund.

Lerums kommun har frågan på agendan och under 2014 ses utbildningen över för elever med utländsk bakgrund , med särskilt fokus på de nyanlända elevernas situation.

Översynen ska leda fram till ett underlag för förändring och tydligare ansvar för hela kommunens arbete med dessa elever. Ambitionen är att förbättra kvaliteten både på själva mottagandet, och på studiehandledning, undervisning i svenska som andraspråk och modersmålsundervisning.