Lerums kommun är en av Sveriges ekokommuner

Publiceringsdatum : 2014-02-05

Lerums kommuns ansökan om medlemskap i Sveriges ekokommuner har godkänts. Kommunen ansluter sig därmed till 88 andra kommuner och tre landsting som tillsammans verkar för utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Föreningen vill vara en opinionsbildare i miljöfrågor och kunskapsförmedlare av goda exempel. En viktig del av arbetet innebär att stimulera till kunskapsutbyte internationellt och lokalt nationellt. Mest känd är kanske Ekokommunerna för sina gröna nyckeltal, en uppsättning nyckeltal som alla medlemmarna redovisar som beskriver hur miljötillståndet utvecklar sig i kommunen.

Vill du veta mer? Kontakta Johanna Wahlqvist, miljöcontroller i Lerums kommun, 0302-52 12 15.

Klicka här för att läsa mer om Sveriges Ekokommuner.