Lerums kommun ledande i att bygga miljöklassat

Publiceringsdatum : 2014-01-09

Lerums kommun utmärker sig bland Sveriges kommuner och tar konkreta steg i arbetet för att främja grönt byggande. Kommunen miljöcertifierar alla nya byggnader till högsta nivå, guldklass, och är en av de kommuner som har flest guldklassade byggnader i landet.

Lerums kommun visar framfötterna i arbetet för ett hållbart samhälle. Många kommuner har beslutat om energisparande åtgärder i byggandet. Men Lerums kommun har höjt nivån ytterligare.
– Vi har tagit ett steg vidare. Alla nyproducerade byggnader ska guldklassas, säger Leif Nygård, chef för bygg och underhåll i Lerums kommun.

Kommunen har i dagsläget fyra helt guldklassade skolor och förskolor, och fler ansökningar väntar på godkännande. Miljöcertifieringen ställer höga krav på energianvändning, innemiljö och byggmaterial. Högre krav än nuvarande bygglagar och regler. I de guldklassade byggnaderna i Lerums kommun används bara miljövänliga byggmaterial och giftfri färg. Byggnaderna har solpaneler och för att ytterligare minska onödigt energispill är belysning och ventilation närvaro- och behovsstyrd.

För att certifiera byggnaderna används ett miljöklassningssystem som lämpar sig för svenska förhållanden och svenska byggregler. Systemet heter Miljöbyggnad och föreningen som står bakom certifieringssystemet heter Sweden Green Building Council, SGBC. De verkar för att främja grönt byggande och byggbranschens arbete med miljö och hållbarhet.
– Lerum är en av landets ledande kommuner när det gäller att certifiera enligt Miljöbyggnad. Vi ser fram emot att certifiera fler av Lerums fastigheter i framtiden, säger Carl-Fredrik Fridén, kommunikatör på Sweden Green Building Council, SGBC.

Förutom guldklassningen av nyproducerade byggnader pågår ett omfattande arbete med att göra redan befintliga byggnader i kommunen mer miljövänliga. Bland annat tätas fönster i fastigheterna och gamla värmekällor byts ut mot moderna, fossilfria lösningar.

Lerums kommun har en vision om att bli Sveriges ledande miljökommun till år 2025, och arbetar ständigt med att visionen ska bli verklighet. Arbetet med att guldklassa byggnader är ett led i visionsarbetet.

Fakta: Lerum guldklassar

Guldklassade byggnader

  • Ljungviksskolan
  • Röselidsskolan
  • Hallsås förskola
  • Riddarstens förskola

På gång

  • Bäckamadens förskola
  • Nya Lundbygården, äldreboende
  • Sävegården (tillbyggnad), äldreboende