Lerums kommun vill ha avtal om ungdomsmottagning

Publiceringsdatum : 2014-12-01

Debattens vågor har gått höga om ungdomsmottagningens verksamhet i Lerum. Kommunen har haft ett löpande avtal med Västra Götalandsregionen sedan 2001. 2012 önskade kommunen omförhandla avtalet.

Lerums kommun tillsammans med andra kommuner önskar få fram ett avtal med ett kostnadsansvar som bygger på att alla kommuner betalar lika mycket per invånare och år, där kostnad och ansvar mellan kommun och region är tydlig. Idag varierar kostnaden i avtalen markant mellan kommunerna. Lerums kommun vill ha en likhet mellan kommunerna. Invånarna ska erbjudas likvärdig vård och rådgivning oavsett var i regionen man bor. Historiskt sett har Lerums kommun haft en av regionens högsta kostnader för ungdomsmottagningen i Lerum.

Lerums kommun vill att Västra Götalandsregionen står för det som är deras ansvar, hälso- och sjukvårdsansvaret. Lerums kommun står för psykosociala och förebyggande insatser. Det innebär i praktiken att Lerums kommun bekostar en kuratortjänst på ungdomsmottagningen.

- Västra Götalandsregionen hotar att minska tillgängligheten på ungdomsmottagningen i Lerum. Men vi kan inte se hur de kan minska på det som är deras ansvar, alltså hälso- och sjukvårdsinsatsen där barnmorskor ingår. Vi har inte för avsikt att sluta bekosta kuratorn, säger Henrik Ripa, kommunstyrelsens ordförande i Lerum.

Just nu står kommunen utan avtal då nuvarande avtal sades upp av kommunstyrelsen i februari. Kommunen betalar ändå fortlöpande för kuratortjänsten, vissa omkostnader, och hyran av lokalen.

- Vi är väldigt angelägna om att komma till skott och få ett fungerande avtal med regionen. Vi har sträckt ut handen och hoppas att regionen fattar den, säger Henrik Ripa.

Kontakt:
Anette Johannesson, sektorchef Sektor stöd och omsorg Lerums kommun,
0302-52 14 17