Många arbetstillfällen när Lerums kommun satsar på äldreomsorg

Publiceringsdatum : 2014-07-30

Lerums kommun bygger nya äldreboenden, satsar på ny teknik och modernt ledarskap. Nu söker kommunen närmare 60 nya medarbetare som vill vara med och forma framtidens äldreomsorg.

- Det blir fler och fler äldre. Det är väldigt många önskemål, olika sätt att leva och olika vanor som vi tar hänsyn till hos varje individ. Vi arbetar för att de äldre ska tycka att det boende de är på, är det bästa boendet de har haft. Under nästa år öppnar vi 56 platser i nya moderna äldreboenden och behöver fler medarbetare, säger Anna Adelly, verksamhetschef Sektor stöd och omsorg.

Det tillkommer platser i äldreboende på Nya Lundbygården och Sävegården. I moderna byggnader, med miljön för ögonen, med ny teknik och personalens omsorg, skapas ett tryggt boende för de äldre. Ett exempel på modern teknik är intelligenta golv som är stötabsorberande. Om någon ramlar blir fallet mjukare och minskar risken för benbrott. Ett annat exempel är så kallade digitala signeringsplattor. Ett verktyg för personalen att planera och lägga in dagens alla göromål, som när en boende önskar gå upp en viss dag, eller vilka mediciner vem ska ha och när.
- Med fler äldre, där vi vill tillmötesgå varje individ efter deras behov och önskemål, är det här ett utmärkt stöd för personalen. Det finns mycket bra teknik att använda i en modern äldreomsorg, som underlättar och gör livet tryggare för både boende och personal.

Under året går äldreomsorgen över till nya metoder i ledarskapet. Med ett coachande arbetssätt där cheferna i stor utsträckning är ute hos medarbetarna på deras arbetsplatser.
- Det handlar om att bli sedd, bekräftad och känna att man som medarbetare bidrar och kan utvecklas på sin arbetsplats. Det handlar om att ha coachande samtal, gå bredvid sina medarbetare och arbetskamrater för att de ska få återkoppling på det arbete de gör. Hittills har vi bara fått positiv feedback på det här sättet att arbeta. Nöjda medarbetare ger nöjda boende, säger Anna Adelly.

Från den 17 augusti går det att börja skicka in ansökningar till de nya tjänsterna.