80 nya lägenheter i Floda

Publiceringsdatum : 2014-05-02

Den 23 april beslutade kommunstyrelsen att anta förslaget kallat "Med mössan i hand" för nya bostäder i området Herrgårdsbacken i Floda. Nu inleds arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området. Inflyttning kan ske tidigast våren 2017.

I februari bjöd Lerums kommun in byggare och andra att lämna förslag på hur Herrgårdsbacken i centrala Floda skulle kunna bebyggas med bostäder, cirka 80 lägenheter, hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter. Sex förslag kom in, och valet föll på förslaget från Skeppsviken Fastighets AB och arkitekterna Efem och Ferrum, kallat "Med mössan i hand".

"Med mössan i hand" bidrar på ett bra sätt till att utveckla Floda centrum som helhet. Förslaget, som består av tre punkthus som nås från Vilhelm Thams väg, är också fullt möjligt att genomföra inom den tänka tidplanen för utbyggnaden av Floda centrum.

Byggnadernas utformning och placering är väl anpassade till områdets karaktär och tar hänsyn till den befintliga bebyggelsen. Genom att koncentrera byggnationen med garage i mark kan stora delar av backen sparas och platsens karaktär kan bevaras. Förslaget förstärker Säteriets roll som landmärke för Floda och ger en god tillgänglighet till parken.

Förslaget ligger också väl i linje med kommunens vision att bli Sveriges ledande miljökommun. Det innehåller tekniska lösningar som passivhusteknik och dagvattenmagasin, och skapar möjlighet till social samvaro genom gemensamma odlingar på terrasser mellan husen.

Nu ska förvaltningen ta fram en detaljplan för Herrgårdsbacken, och under den processen kommer Flodaborna att få lämna sina synpunkter. Byggstart kan bli hösten 2015 och området beräknas stå färdigt för inflyttning våren 2017.