Lerum får förnyat miljödiplom

Publiceringsdatum : 2014-05-13

Idag, den 13 maj, kom beskedet: Lerums kommun uppnår kraven för att förnya sitt miljödiplom för ytterligare ett år!

- Jag är stolt och glad över våra medarbetares insatser och imponerad över det stora engagemang som finns inom alla verksamheter. Det har lett till att vi åter klarar kraven för miljödiplomering och visar att vi är på god väg att uppnå visionen att bli Sveriges ledande miljökommun, säger kommundirektör Gunnel Lorentzon.

Miljörevisorerna har granskat ett antal enheter under april månad i år. I kravet för att bli omdiplomerad ingår att verksamheterna kan visa att man uppfyller ännu högre krav jämfört med första årets miljödiplomering, vilket förvaltningen alltså gör.

Förvaltningen har jobbat med att på olika sätt minska sin miljöpåverkan. Det handlar både om mer självklara områden som energiförbrukning, resande, källsortering, återvinning och inköp, och om områden som är mer komplexa. Till exempel hur förskolor och skolor förankrar miljömedvetenhet hos barn och elever i vardagen.

Fotnot: Lerums kommun blev miljödiplomerad i mars 2013. Varje år ska verksamheten genomgå en miljörevision för att få förnyad diplomering.