Naturfrågan invigs

Publiceringsdatum : 2014-11-10

Naturfrågan är ett sätt att lära sig mer om vårt djur- och växtliv. Samtidigt är det en mobilapplikation kopplad till en 2,2 kilometer lång promenad längs Säveån i Lerums tätort.

Illustration för NaturfråganDagens invigning sker med hjälp av elever från Aspenässkolan klockan 11.30. Naturfrågan passar såväl för skolundervisning som för privatpersoner. Läs mer på www.visitlerum.nu.