Nu byggs Berghults förskola

Publiceringsdatum : 2014-04-15

Med målet att nå högsta miljöklass byggs nu Berghults förskola. En förskola med sex avdelningar och eget tillagningskök i Floda. Drygt 100 barn och 20 pedagoger från förskoleverksamheten vid Berghult Vingar och Berghult Flygels förskolor flyttar in under våren 2015.

- Det är verkligen efterlängtat. Trycket på förskola och skola är stort i Floda. Det finns också en stor förväntan bland personalen, säger Lotta Larsson, rektor och förskolechef Berghultsenheten.

Efter att Floda Portars förskola evakuerades hösten 2010 har förskolans verksamhet delvis bedrivits i provisoriska lokaler. Nästa år väntar en permanent hemvist.
- Vi har väntat på det här och det är roligt att få vara med från början, säger Lotta Larsson.

När kommunen bygger nytt är det med målet att nå klassificeringen Miljöbyggnad Guld. Det innebär en byggnad med stort fokus på hållbarhet, miljövänliga materialval, låg energiförbrukning och bra ljudmiljö.
- Det blir en något högre investeringskostnad att bygga guldklassat, men det betalar sig med lägre driftkostnader över åren, säger Maria Ackerberg, projektledare Sektor samhällsbyggnad.

För första gången bygger Lerums kommun också en förskola helt i två våningar. En byggnad som tar upp mindre markyta, och ger lägre byggkostnader jämfört med samma yta i ett plan. För förskolan innebär det också ett lite annat sätt att arbeta.
- Vi undersöker vad som kan bli bäst för barnen, det kan bli så att de små barnen är på en våning och de större på en annan. Vi ser också över praktiska saker som var det fungerar bäst att ha tvättmaskiner och annat, säger Lotta Larsson.

Lerums kommun har i dagsläget fyra byggnader som är certifierade miljöbyggnader. Det är Riddarstens förskola, Hallsås förskola, Ljungviksskolan och Röselidsskolan.