Nu sitter fiskvägen på väggen!

Publiceringsdatum : 2014-06-10

Idag, den 10 juni sattes ytterligare en pusselbit upp på det stora visionspusslet på kommunhusets gavelvägg.

Visionspussel 10 juni 2014Robert Blomberg (C), ordförande i kommunfullmäktiges beredning för klimat och miljö, åkte upp i sky-liften och fäste den senaste pusselbiten på sin plats.

I sitt tal framhöll Robert Blomberg att vi som invånare kan vara stolta över den nya fiskvägen, som ger den unika Säveå-laxen, ål och andra fiskarter möjlighet att åter vandra sina naturliga vägar för lek.

I en studie från 2008 visade det sig att endast en av 43 ålar kunde ta sig levande genom de fem kraftverken i Säveån. Idag ser läget betydligt ljusare ut tack vare fiskvägen, och inte minst det kommande nya intagsgallret vid Hedefors.