Nu undersöks möjligheten för solcellsdrivna elcykelpooler

Publiceringsdatum : 2014-03-03

Lerums kommun deltar under våren i en förstudie för att utreda möjligheten för ett solcellsdrivet elcykelpoolsystem.

Utredningen har fokus på elcyklar som är ett bra alternativ för kuperad terräng, mer last och lite längre sträckor. Tanken är att elcyklarna ska laddas med el från solceller.

Förhoppningen är att förstudien resulterar i ett förslag om hur det är möjligt att upprätta ett fungerande solcellsdrivet elcykelpoolsystem just i Lerums kommun. Förstudien är en del av visionsarbetet för hållbart resande.

Utredningen genomförs av forskningsinstitutet Viktoria Swedish ICT och finansieras av Västra Götalandsregionen. Lerums kommun deltar, tillsammans med Mölndal, Borås och Trollhättan, i förstudien för att utreda möjligheten för ett cykelsystem.

Klicka här för att läsa mer om projektet.