Ingen provisorisk flytt för biblioteket

Publiceringsdatum : 2014-08-27

I går beslutade miljö- och byggnadsnämnden att ge tidsbegränsat bygglov i fem år för byggnaden Häggen i Dergårdsområdet. Det innebär bland annat att Lerums gymnasium kan fortsätta bedriva undervisning i byggnaden och Lerums bibliotek kan vara kvar i nuvarande lokaler tills ett resecentrum står klart för inflyttning.

Det tidigare bygglovet för Häggen, där gymnasiet bedriver undervisning, löper ut i slutet av 2015 och efter det skulle bara industriverksamhet tillåtas. Med ny lagstiftning, som trädde i kraft den 1 juli i år, är det möjligt att ge tillfälligt bygglov upp till 15 år istället för tio år. En möjlighet som nu används i och med miljö- och byggnadsnämndens beslut. Det innebär att det finns möjlighet att fortsätta att bedriva skolverksamhet i Häggen fram till år 2019. Att bygglovet förlängs innebär också att biblioteket inte behöver flytta sin verksamhet till tillfälliga lokaler utan kan vara kvar i befintliga lokaler tills ett resecentrum är klart för inflyttning.

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte i juni att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med anpassning av bibliotek- och gymnasielokaler, bland annat för att hitta en permanent lokallösning för kulturskolan och gymnasieskolans estetiska ämnen. Samtidigt pågår planer för en utveckling av de centrala delarna i Lerum. I Dergårdsområdet pågår förberedelser för att bland annat kunna bygga bostäder, samtidigt som gymnasielokalerna behöver grundförstärkas. I centrum pågår planering för parkeringshus och resecentrum.

Tanken är att arbetet med grundförstärkningar i gymnasieområdet påbörjas under sommaren nästa år. När ett resecentrum är färdigställt för inflyttning, vilket är beräknat till 2018, är planen att biblioteket bedriver sin verksamhet där. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 26 augusti innebär att gymnasiets verksamhet kan fortsätta i Häggen, som längst till 2019. Bibliotekets verksamhet behöver inte mellanlanda i andra lokaler utan kan avvakta tills resecentrum står klart.

Investeringskostnaden för ombyggnation av gymnasiets lokaler är beräknad till cirka 60 miljoner kronor. Investeringskostnaden för grundförstärkningar beräknas uppgå till 53 miljoner kronor.