Röselidsskolan invald i internationellt nätverk

Publiceringsdatum : 2014-10-24

Röselidsskolan i Gråbo är först i Skandinavien att bli invald i Ashokas globala nätverk för innovativa skolor. Ashoka är en internationellt ledande organisation för socialt entreprenörskap och samhällsförändring.

Organisationen arbetar bland annat med ungdomar för att öka antalet samhällsförändrare i världen. Många skolor var nominerade. Men efter ett stort urvalsförfarande blev det alltså Röselidsskolan som blev vald. Skolans arbetssätt, den fysiska miljön med en byggnad anpassad med klimatsmarta lösningar, och kommunens miljövision där skolorna är en viktig del, var bidragande orsaker till att Röselidsskolan blev vald.

Klicka här för att läsa mer om Röselidsskolan.

Klicka här för att läsa mer om organisationen Ashoka.