Samråd om detaljplan för LSS-boende i Floda

Publiceringsdatum : 2014-11-27

Kommunen undersöker möjligheten att bygga ett LSS-boende vid Bäckstigen i Floda. Nu pågår samråd om förslag till ny detaljplan. Under tiden 26 november-19 december går att lämna synpunkter på förslaget.