Samråd om tillbyggnad av Blåsippans förskola i Floda

Publiceringsdatum : 2014-11-27

Nu pågår samråd av förslag till detaljplan för Blåsippans förskola. Förslaget innebär en tillbyggnad av befintlig förskola med två avdelningar. Den 26 november-19 december kan synpunkter lämnas på förslaget.