Förebyggande arbete med ungdomar som hoppar av skolan

Publiceringsdatum : 2014-01-29

Hur arbetar vi bäst för att stötta ungdomar som ligger i riskzonen att hoppa av skolan? I ett erfarenhetsutbyte åker tre personer från Lerums kommun till England för att hämta och dela kunskap. Projektet heter Mobility for Welfare och finansieras av EU.

Med fokus på arbete för ungdomar som finns i riskzonen för eller har hoppat av skolan, åker Karin Gertzén, utvecklingsledare för folkhälsa, Karin Glisell, informationsansvarig på gymnasiet och Åsa Höjesjö, arbetsmarknadshandläggare, till Buckinghamshire i England. Under besöket tittar man på hur motsvarigheten till de egna verksamheterna organiseras och bedrivs i England. Vilka är framgångsfaktorerna som kommunen kan ta lärdom av, och inom vilka områden kan representanterna från Lerums kommun bidra med kunskap.

Under projektets gång får runt 150 medarbetare från kommuner i Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, möjlighet att under en vecka följa motsvarande verksamheter i ett annat EU-land.

Mer information om Lerums deltagande och erfarenheter av projektet kommer under våren.