Snart kan kommunen vara ägare till Gråbo torg

Publiceringsdatum : 2014-02-24

Gråbo torg kan snart vara i kommunens ägo. Den privata fastighetsägaren har gått med på att sälja tomtmarken till kommunen.

Ett avtal har skrivits mellan parterna. Avtalet och affären ska upp till politisk behandling, hos kommunstyrelsen i mars och i kommunfullmäktige i april. Efter att beslutet i fullmäktige vunnit laga kraft kan kommunen överta torget. Då kan en mindre upprustning av torget göras inför sommaren. En större upprustning kan ske i samband med utvecklingen av Gråbo centrum.