Tänk på var du rider

Publiceringsdatum : 2014-05-27

Allemansrätten ger oss möjlighet att rida i skog och mark, under förutsättning att skada inte uppstår. Ridning får därför inte ske på åker med växande gröda och i skogsområden med nyplanterad eller ung skog.

Till åkermark med växande gröda räknas till exempel hö/hösilage som skall skördas tidigt och senare på hösten skördas säd och baljväxter. Söndertrampade växter återhämtar sig inte.

När trädrötterna skadas av hovar uppstår trädröta (stammen ruttnar på insidan), trädet växer dåligt eller kan inte användas. Efter avverkning av skog är markägaren skyldig enligt lag att återplantera skogen på kalhyggena, ett arbete som kostar både tid och pengar.

Lerums kommun och Ridvägsfrämjandet ber er att respektera markägarens arbete inom jordbruk och skogsbruk.

Klicka här för att se kommunens ridvägar >>