Tyck till om konstnärlig gestaltning på Mjörnbotorget

Publiceringsdatum : 2014-11-26

Nu ställer tre konstnärer ut sina förslag på konstnärlig gestaltning av Mjörnbotorget i Gråbo. Ta del av förslagen och ta chansen att lämna din syn på vad du skulle vilja se bli verklighet.

Några av förutsättningarna för konstnärerna att ha med i förslagen är vatten, mötesplats, tillgänglighet och lekfullhet. Utställningen med konstnärernas skissmaterial ställs ut på biblioteket i Gråbo från den 26 november till och med den 7 december. Du kan lämna din röst på det förslag du skulle vilja se på torget. Röstsedlar och brevlåda finns på biblioteket. Röstningen är rådgivande. Det vinnande förslaget tas slutligen ut av en jury som består av en konstnär och representanter från medskapandegruppen i Gråbo och kommunen. Det vinnande bidraget väntas kunna offentliggöras innan årsskiftet. Förhoppningen är att den konstnärliga gestaltningen sedan kan förverkligas under hösten 2015.

Har du inte möjlighet att rösta på biblioteket i Gråbo kan du istället e-posta till samhallsbyggnad@lerum.se eller lämna en röstsedel till Komin.

Vid frågor kontakta, Susanne Rosqvist, Sektor samhällsbyggnad.

Tre förslag på gestaltning

Skifta hamn

Min inspiration till denna gestaltning tar sin utgångspunkt i känslan av/längtan efter hav och länken mellan havet och inlandets ängar och skog. Jag upplevde efter att ha besökt Gråbo att havet, avståndet till trots, har en stark närvaro i samhället. Samtidigt är orten omgiven av ängar och skog och närheten till naturen är viktig för de boende på orten. Namnet Skifta hamn ska läsas bokstavligt – att byta miljö, anlända till en ny plats, att röra sig mellan olika platser. I det här fallet mellan hav, äng, skog och bebyggelse.

Konstverket består av fyra dammar och ett antal sittpuckar, alla cylinderformade, i infärgad gjuten betong. I botten på dammarna och på sittcylindrarnas ovansidor kommer et att finnas motiv/repetetiva mönster av liv och växtlighet från hav, äng och skog utförda i så kallad grafisk betong. Jag har valt att använda tång, sjöstjärna, gråbo, timotej, lav och ormbunke som förlaga till motiven. I installationen finns även två cirkelformade bryggor/plattformar av ek.

Känslan jag vill förmedla med verket är den fysiska upplevelsen av solvarma klippor, att hoppa från sten till sten, ljudet av porlande vatten – en miljö som ger möjlighet till såväl vila som rörelse och lek. Jag har velat skapa en plats som känns integrerande och välkomnande, där det finns många sittytor både precis i anslutning till vatten och en bit ifrån och där såväl barn och ungdomar som vuxna och äldre känner sig bekväma att vistas och mötas.

Coulered by the earth – catfishtrombone

Två stora skulpturer möter besökaren. Äggformer staplade på varandra. De står en bit ifrån varandra med en lätt böjning i formen gör att de i en förlängning skulle kunna mötas. Det intensiva och lekfulla måleriet på dessa båda ger platsen energi och kraft. Med cirklar och rutmönster blandat med sjögräsliknande slingrande former både bryter man med och samarbetar med den ganska strikta omgivande arkitekturen. Den andra skulpturgruppen består av korall-liknande som omger en liten damm. Vid dammen sitter ett barn på en sten, mellan sina händer håller barnet ömt en liten fisk. Ur fiskens mun sprutar vatten ner i den lilla dammen. Färg och formspråk är det samma som i de två föregående skulpturerna. Stämningen här är dock något lugnare, rentav lite fridfull. Skulpturerna är ganska stora, tar höjd, för att ta tag i platsen men också för att vi relaterar till vår egen storlek, därför är skulpturen barnet, som naturlig storlek x 1,5, det vill säga ett barn som är 130 centimeter lång blir då 195 centimeter. Dammen och korallerna fungerar som en liten labyrint eller skog för barn att springa runt mellan. Den lilla grunda dammen är precis i nivå med den omgivande markbeläggningen, detta för en upplevelse av strandkant.

Kvintett

Kvintett består av en grupp med fem stycken fåglar i brons som är placerade i en vattenspegel. De står på varsin sten i brons. Ur näbbarna sprutar vattenstrålar. Vattenstrålarna har olika längd för olika fåglar och kommer oregelbundet och osynkroniserat. Det kan plötsligt vara helt stilla. Fåglarna har ett inbördes samtal och en relation. Skulpturgruppen är tänkt som en mötesplats, en central punkt på torget, med bänkar och sittplatser i anknytning. Tanken är att man ska stanna upp, sitta, lyssna och titta på fåglarnas och vattnets rytm. Verket ska också fungera som en plats för fantasi och en plats för lek. I mitt förslag har jag velat skapa en poetisk sinnebild för havet, kusten. Ett samtal där fågeln står som symbol för fantasi och drömmar. Kvintett är en imaginär kustmiljö, flyttat till torget. Verket skapar också ett samspel med den kulturmiljö som finns i Gråbo med fiskbod/försäljning och närheten till havet och skärgårdsmiljön.

Öppettider Gråbo bibliotek

Öppettider för Gråbo biblioteket är måndag, tisdag, torsdag 11-19 och fredag 10-15.