Vattenkvaliteten säkras med UV-behandling

Publiceringsdatum : 2014-03-03

Med start den här veckan (vecka 10) kommer Lerums kommun att ersätta nuvarande klorrening med UV-behandling som metod för att rena dricksvattnet från Öxsjöns vattenverk. Gråbos och Sjöviks vattenverk använder redan UV (ultraviolett ljus) och nu är det alltså dags för abonnenterna i Lerum, Stenkullen, Olstorp, Floda och Tollered.Effektivt UV-ljus

Behandling med UV-ljus (ultraviolett ljus) har visat sig mycket effektiv när det gäller alla typer av mikroorganismer.

Enligt dricksvattenföreskrifterna ska det finnas ett antal säkerhetsbarriärer för att stoppa mikrobiologisk förorening i beredningen av dricksvatten. Processen består av flera steg med barriärer, både som fysiskt skiljer ut och tar bort organismerna och som gör att organismerna dör. Att det finns flera barriärer innebär också att processen att bereda rent vatten till hushåll och företag, totalt sett blir robust. Därmed minskar risken för mikrobiologisk förorening i dricksvattnet, även om det skulle uppstå en störning i något enskilt processteg.

Klorering är en vanlig desinfektionsmetod för dricksvatten och är mycket effektiv för att döda eventuella bakterier. Utrustningen för klorering kommer att finns kvar och kan användas vid behov, både i vattenverk och i ledningsnät.

- Lerums kommun har bra vattenkvalitet, och vi hoppas att alla nu ska känna sig ännu mer trygga med kranvattnet, så att fler bidrar till ett hållbart samhälle genom att dricka vatten från kranen istället för att köpa vatten på flaska, säger Åke Andersson, enhetschef för kommunens vattenproduktion.