Var med och påverka tryggheten i kommunen

Publiceringsdatum : 2014-04-22

Tillsammans med polisen genomför Lerum och nio andra kommuner en trygghetsundersökning under våren. I slutet av april skickas 12 000 enkäter ut till slumpmässigt utvalda invånare i åldern 16-85 år.

Frågorna i trygghetsundersökningen handlar om man som invånare upplever några problem i sitt bostadsområde/närområde, om man har varit utsatt för brott och om man upplever att man är trygg eller otrygg i sitt bostadsområde/närområde. I slutet av enkäten ställs också några frågor om hur man ser på polisens verksamhet.

Trygghetsundersökningen används som ett komplement till Brottsförebyggande rådets, BRÅ, nationella trygghetsundersökning. Resultatet används av kommunerna och polisen i planeringen av organisationernas verksamheter och det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Ditt svar är viktigt. Enkäten kan besvaras i pappersform eller elektroniskt via länk.

Undersökningen genomförs den 28 april-13 juni i Lerum och i nio andra kommuner inom det geografiska polisområdet Älvsborg.

Sedan 2008 genomförs den lokala trygghetsundersökning vart tredje år. Alla svar är viktiga för att vi ska få en så komplett bild som möjligt. Alla svar behandlas konfidentiellt. De sammanställs av företaget MIND Research i tabeller och diagram där de enskilda svaren inte kan utläsas.