Taxan för förskola, familjehem och fritids höjs

Publiceringsdatum : 2015-12-07

Den 1 januari 2016 höjs taxan för plats i förskola/familjedaghem och fritidshem. Det är bara hushåll som har en avgiftsgrundande inkomst över 42 890 kronor per månad som berörs av höjningen.

Anledningen är att den högsta avgiftsgrundande inkomsten per månad och hushåll indexregleras årligen. Högsta avgiftsgrundande inkomst per hushåll och månad höjs från 42 890 kronor till 43 760 kronor.

Kontrollera att du angett rätt månadsinkomst. Du som angett att du accepterar högsta avgift och inte lämnat uppgift på exakt månadsinkomst för hushållet, kommer att få betala enligt högsta avgift från och med 1 januari 2016, om du inte anmäler att hushållet har inkomster som är lägre än 43 760 kronor per månad. Inkomstuppgift lämnas via e-tjänst på kommunens hemsida.

Du hittar länkar till mer information och länk till e-tjänst nedan.