Aktuellt om badkvalitén i Lerums kommun

Publiceringsdatum : 2019-07-18

Det här är en samlingssida för badkvalitén vid de kommunala badplatserna i Lerums kommun. Här kan du läsa om den aktuella badkvalitén, hur vattenprover tas, vad badklåda är och hur du känner igen algblomning. Vill du läsa om kommunens badplatser, se längst ner på sidan.

Badkvalitén

19 juli

Senaste provsvaret för badplatsen vid Hjällsnäsviken visade tjänligt med anmärkning. Anmärkningen innebär att det finns en viss bakteriehalt i badvattnet, men att det inte bedöms vara någon risk med att bada.

Vill du läsa om den aktuella badkvalitén för samtliga badplatser i Lerums kommun, klicka här för att komma till Havs- och vattenmyndighetens sida.

Klicka här för att läsa om hur vi tar prover på vattnet vid badplatserna.

Badklåda

Badklåda eller simmarklåda är kliande utslag som uppstår på de delar av kroppen som varit i kontakt med smittat eller nedsmutsat vatten. Läs mer om vad som orsakar badklåda, var man riskerar att drabbas och hur badklåda kan behandlas genom att klicka här:

Algblomning

Algblomning kan ge utslag och reaktioner på huden och om det är synlig algblomning i vattnet avråder kommunen från att bada. Framförallt småbarn ska undvika att bada och plaska invid strandkanten.

På andra platser än badplatser där hundar får vistas ska man tänka på att de inte heller ska bada eller dricka av vattnet eftersom hundar är extra känsliga. Även andra djur bör inte dricka av vattnet.

Vid algblomning kan vattnet bli turkos till blågrönt eller ovanligt grumligt och siktdjupet minskar. Det kan också uppstå ansamlingar av alger vid strandkanter. Algblomning kan uppstå snabbt och försvinna lika fort. Klart vatten är tecken på att vattnet är fritt från algblomning.

Rapportera in algblomning

Ser du tecken på algblomning och vill rapportera in det till kommunen, kontakta kundcenter KomIn på telefonnummer 0302-52 10 00 alternativt skicka e-post till adressen kommun@lerum.se.

Vill du läsa om kommunens samtliga badplatser, klicka på Mer information längst ner på sidan. 

 

Mer information