Aggressiv älgfamilj

Publiceringsdatum : 2019-11-25

Flera har säkert uppmärksammat att det finns en älgfamilj som under en längre tid rört sig till och från Aspenäs i Lerum. Älgmamman har sparkat ihjäl två hundar och skadat en person. Om du ser älgfamiljen ska du ringa till polisen, 112.

Älgfamiljen har rört sig i Aspenäs sedan oktober. Jägare har vid ett flertal tillfällen försökt att hitta och skjuta älgfamiljen men inte lyckats. Ett skäl är att jägarna inte får skjuta efter mörkrets inbrott och att det är förenat med stora risker för de boende att skjuta inom tättbebyggt område.

Ring 112

Vi har full förståelse för att många boende oroliga. Vår kommunpolis Eva Strömblad är tydlig med att om du ser älgfamiljen ska du ringa 112 och meddela var djuren befinner sig. Polisen kontaktar sedan jägare. Tyvärr har personalen på 11414 ett dokument som hänvisar de som ringer till kommunen, men den informationen är fel. Polisen ska nu se över rutinerna.

Många ringer

Många personer har hört av sig till kommunens kundcenter KomIn gällande älgfamiljen. Det är alltså bättre att ringa direkt till Polisen som har mandat att agera, men KomIn förmedlar givetvis mottagen information till polis och jägare.