Algblomning i flera sjöar

Publiceringsdatum : 2019-06-24

Just nu får miljöenheten in samtal om algblomning i flera sjöar i kommunen, bland annat i Aspen vid Goråssidan och vid Lugnet i Öxsjön. Miljöenheten avråder allmänheten från att bada när vattnet visar tydliga tecken på algblomning. Små barn och djur ska vara extra försiktiga och bör hållas borta från vattnet och strandkanten där det blommar. Små barn är mer känsliga för alggifter liksom hundar och katter.

När vissa alger eller bakterier förökar sig i stora mängder så kallas det för algblomning. Algblomning förekommer både ute till havs, vid kuster och i sjöar och vattendrag. Vanligtvis blommar alger nära vattenytan där solljuset är starkast. Algblomningar har olika färg och utseende beroende på mängd och art. Vattnet kan bli grönt, blågrönt, gulaktigt eller rött till rödbrunt. Det kan röra sig om allt ifrån grumligt vatten till tjocka massor av alger på ytan. Vanligen koncentreras de vid stränder och vikar. Algblomning kan uppstå snabbt och försvinna lika fort.

Allt som är grumligt i vatten är inte alger, vattnet färgas även av andra orsaker, till exempel av pollen och bottensediment som rörts upp, men det är bra att vara försiktig om man misstänker att det rör sig om algblomning.

Vill du veta mer eller har några frågor kan du kontakta miljöenheten: miljoenheten@lerum.se