Allemansrätten - vad gäller?

Publiceringsdatum : 2018-06-21

Äntligen är sommaren här och med sommaren kommer många frågor om allemansrätten och vad som gäller vid olika typer av aktiviteter som ex eldning, klättring, plockning av naturprodukter, elcyklar, enskilda vägar, hemfridszon, och ridning.

Allemansrätten ger oss alla möjligheten att tillfälligt och hänsynsfullt vara i naturen utan att fråga markägaren om lov. Rättigheterna medför också skyldigheter att inte förstöra något eller störa markägaren eller andra som är ute i naturen.  Att cykla, rida, bada och vandra i naturen med mera ingår i allemansrätten.

På andra språk

Naturvårdsverket har tagit fram information om allemansrätten på flera olika språk.
Klicka här för att läsa mer.