Ändrade soptömningsdagar jul och nyår

Publiceringsdatum : 2020-12-16

När helgdagar infaller under vanliga veckodagar behöver vi tillfälligt ändra schemat för soptömningen. Ställ ut din tunna och låt tunnan stå tills den är tömd.

Ordinarie tömningdag och tömningsdag vecka 52

Måndag 21 december töms söndag 20 december

Tisdag 22 december töms måndag 21 december

Onsdag 23 december töms tisdag 22 december

Torsdag 24 december töms onsdag 23 december

Fredag 25 december töms lördag 26 december

Ordinarie tömningdag och tömningsdag vecka 53

Måndag 28 december töms söndag 27 december

Tisdag 29 december töms måndag 28 december

Onsdag 30 december töms tisdag 29 december

Torsdag 31 december töms onsdag 30 december

Fredag 1 januari töms lördag 2 januari

Vecka 1

Vi hämtar dina sopor på trettondagen, onsdag 6 januari.

Ändrade soptömningsveckor

Året slutar och börjar med två udda veckor, vecka 53 och 1. För att tömningsfrekvensen ska stämma, kommer du som har soptömning varannan eller var fjärde vecka att byta tömningsvecka. Då stämmer tömningarna med ditt normala intervall.

Du som fått ditt avfall tömt på jämna veckor, kommer att få det tömt på udda veckor 2021. För dig som fått avfallet tömt på udda veckor, kommer få tömning på jämna veckor 2021.  

Du kan gå in på e-tjänsten och mina sidor för att se dina hämtdagar via VA och avfallstjänsten.