Ändrade soptömningsveckor

Publiceringsdatum : 2020-12-15

Året slutar och börjar med två udda veckor, vecka 53 och 1. För att tömningsfrekvensen ska stämma, kommer du som har soptömning varannan eller var fjärde vecka att byta tömningsvecka. Då stämmer tömningarna med ditt normala intervall.

Du som fått ditt avfall tömt på jämna veckor, kommer att få det tömt på udda veckor 2021. För dig som fått avfallet tömt på udda veckor, kommer få tömning på jämna veckor 2021.

Du kan gå in på e-tjänsten och mina sidor för att se dina hämtdagar, se länk nedan.  

Mer information