Ändringar i soptömning - midsommarveckan

Publiceringsdatum : 2021-06-14

När helgdagar infaller under vanliga veckodagar behöver vi tillfälligt ändra schemat för soptömningen. Ställ ut din tunna och låt tunnan stå tills den är tömd.

Ordinarie tömningdag och tömningsdag vecka 25 - midsommar

Måndag 21 juni töms på ordinarie dag måndag 21 juni

Tisdag 22 juni töms måndag 21 juni eller tisdag 22 juni

Onsdag 23 juni töms tisdag 22 juni eller onsdag 23 juni

Torsdag 24 juni töms onsdag 23 juni eller torsdag 24 juni

Fredag 25 juni töms torsdag 24 juni