Anhörigstödets fysiska träffpunkter pausas

Publiceringsdatum : 2020-11-23

På grund av den rådande situationen med ökad spridning av Covid-19, så har beslutet tagits att pausa anhörigstödets fysiska träffpunkter i grupp fram till den 7 januari 2021.

För att förhindra social isolering samt skapa möjlighet att samtala med andra anhöriga under den här tiden kommer det erbjudas digitala träffar efter behov. Enskilda samtal med anhörigkonsulenten kommer fortsätta att erbjudas i form av fysiskt möte på plats i anhörigstödets lokaler, hembesök, telefon eller digitala videosamtal.

Ta gärna kontakt med anhörigstödet för att boka ett möte eller för att få mer information om de digitala träffarna: Jessica Gustavsson, 0302-52 22 39.