Anmäl dig till SMS-avisering vid samhällsstörningar

Publiceringsdatum : 2021-04-30

Du kan få en sms-aviseringar vid störningar i kommunens dagliga drift, vid kritiska avbrott eller händelser.

Det kan handla om planerade eller oplanerade störningar som påverkar ditt vardagsliv. Till exempel ledningsreparationer, vattenavstängning eller störningar på vägar.