Ansök om föreningsstöd från Sektor stöd och omsorg senast 30 april

Publiceringsdatum : 2020-04-17

Ideella föreningar har möjlighet att söka föreningsstöd hos Sektor stöd och omsorg. Föreningsstödet är ett komplement, och inte ett alternativ till att driva verksamheten i egen regi.

Av riktlinjerna för föreningsstöd framgår vilka krav och villkor en sökande förening måste uppfylla för att föreningsstöd ska kunna beviljas och betalas ut. Av riktlinjerna framgår även vilka kriterier som sektorn bedömer ansökningarna efter.

Särskilda ansökningsblanketter ska användas och finns på Kundcenter KomIn eller på www.lerum.se.
Klicka här för att läsa mer om riktlinjer för föreningsstöd.

Ansökan lämnas på KomIn eller skickas till: 

Lerums kommun
Sektor stöd och omsorg
Föreningsstöd
443 80 Lerum