Ansök om föreningsstöd från Sektor stöd och omsorg senast 31 mars

Publiceringsdatum : 2021-03-02

Stöd och omsorg ger föreningsstöd till ideella föreningar. Föreningsstödet styrs av ”Riktlinjer föreningsstöd Sektor stöd och omsorg”.

Klicka här för att se riktlinjerna för föreningsstöd.

I dessa framgår vilka krav och villkor föreningen måste uppfylla för att föreningsstöd ska kunna beviljas och betalas ut. Av riktlinjerna framgår även vilka kriterier som sektorn bedömer ansökningarna efter.

Blanketten ”Föreningsstöd” ska användas och finns på Kundcenter KomIn eller under e-tjänster, Omsorg och stöd på Lerum.se.
Klicka här för att komma till kommunens e-tjänster.

Av blanketten framgår vilka handlingar som ska bifogas för att ansökan ska kunna behandlas.

Ansökan lämnas hos kundcenter KomIn eller skickas till: 

Lerums kommun
Sektor stöd och omsorg
Föreningsstöd
443 80 Lerum