Är ditt barns moped en motorcykel?

Publiceringsdatum : 2021-05-03

Det är många ungdomar som kör mopeder och A-traktorer runtom i kommunen. Tyvärr ser de en hel del risksituationer på kvällarna och har en oro för att ungdomar (och andra) ska ta skada.

Enligt polisen är många mopeder trimmade och körs alldeles för fort. Kombinationen av hög fart, okunskap och ungdom är livsfarlig. Det oroar polisen, riskerar våra barns hälsa och skapar otrygghet för invånarna.

Många mopeder körs alldeles för fort

Genom att prata om riskerna i trafiken kan vi tillsammans minska antalet skadade och omkomna. Du som förälder bör ta reda på om ditt barns moped är trimmad och vidta åtgärder. Polisen kan stödja genom att informera och genomföra trafikinsatser.

Tvärtemot vad många tror är det inte svårt att som förälder att ta reda på om mopeden är trimmad. Genom att provköra mopeden kan du kontrollera att den inte går fortare än lagstadgade 25 km/tim för en EU moped klass 2 och 45 km/tim för en EU moped klass 1.

Vad händer om tonåringen kör trimmat?

Den som kör en trimmad moped riskerar att rapporteras för olovlig körning. Om en EU-moped är trimmad klassas den som lätt motorcykel och då krävs ett körkort för motorcykel.

Straffet för olovlig körning är dagsböter. Dessutom återkallas förarbeviset eller körkortet och det kan ta drygt ett år att få ett nytt körkortstillstånd.

Även du som förälder kan dömas till dagsböter eller få körkortet återkallat för tillåtande av olovlig körning om du medvetet låtit ditt barn köra trimmad moped.

I dödsolyckor där föraren var under 18 år var 50 procent av mopederna trimmade (Källa: Trafikverket). Trimningen behöver inte vara orsaken till olyckan men hög hastighet påverkar svårighetsgraden på skadorna. Vid en olycka kan försäkringsersättningen till föraren utebli och föraren kan även drabbas av skadeståndskrav för skador som drabbat motparten.

Du som förälder – prata med din tonåring om att:

  • ha en laglig moped som inte är trimmad
  • aldrig köra moped med alkohol i kroppen
  • alltid använda hjälm
  • framföra mopeden på korrekt sätt
  • genomgå trafikutbildning
  • ha mopeden rätt försäkrad

Har du synpunkter, tips, och idéer kring hur vi ytterligare kan öka tryggheten så är du välkommen att höra av dig till din kommunpolis. Du hittar kontaktuppgifter och information om det trygghetsskapande arbetet i din kommun på  www.polisen.se, under fliken ”Medborgarlöften”.

  • Vid akuta ärenden – ring 112
  • För att lämna tips eller ställa frågor – ring 114 14 www.polisen.se
  • Du hittar Polisen även på sociala medier.