Är du intresserad av att arbeta extra?

Publiceringsdatum : 2021-04-13

Kan du tänka dig att vara ledsagare eller avlösare åt personer med funktionsvariationer? Då ska du ta kontakt med oss!

Ledsagarservice och avlösarservice är två insatser som beviljas enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ledsagarservice innebär att vara ett personligt stöd för att den enskilde ska kunna besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter och i kulturlivet eller bara för att kunna ta en promenad.

Avlösarservice beviljas i syfte att anhöriga skall få avlösning i omvårdnadsansvaret och möjlighet till avkoppling och aktiviteter utanför hemmet. Varje uppdrag planeras individuellt och kan ha olika tidsomfattning, allt från 5-35h/mån. Insatserna är viktiga för att personer med funktionsvariationer skall kunna leva på lika villkor som alla andra i så stor utsträckning som möjligt och kunna delta aktivt i samhällslivet.

Det är till din fördel om du har erfarenhet av personer med funktionsvariationer men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

 Om du är intresserad och vill veta mer: ring eller maila kontaktuppgifter, CV samt några rader om dig själv till:

Stödpedagog Petra Andreasson                    
Telefon 0302-52 20 83.