Arbete på Södra Långvägen i Lerum

Publiceringsdatum : 2021-04-16

På måndag startar ett arbete med att byta ut dagvattenbrunnar längs Södra Långvägen i Lerum.

Det är en förberedande åtgärd som behöver göras inför kommande ledningsarbeten och asfaltering av vägen. Brunnsarbetet beräknas pågå under cirka två veckor och viss störning i trafiken kan väntas.