Arbete vid Södra Långvägen startar vecka 20

Publiceringsdatum : 2021-05-12

Ledningsarbete kommer att pågå i gräsytan bredvid vägen, från rondellen vid Stationsvägen och ner till lampaffären. Framkomligheten kan komma att påverkas på Södra Långvägen. Välj gärna annan väg.

Vecka 20 kommer en styrd borrning pågå i gräsytan bredvid vägen. Då kommer en styrd borrning att utföras på en sträcka av 600 meter. Vi borrar hela vägen och drar sedan tillbaka ledningen samma väg. Maskiner på vägen och oförutsedda händelser skulle kunna påverka framkomligheten på Södra Långvägen, välj gärna en annan väg.

Efter den styrda borrningen kommer vi på samma sträcka att gräva anslutningar. På varje gata som leder från Södra Långvägen och österut. Detta pågår några veckor in i juni.

Vi har nyligen även grävt för dagvattenbrunnar på Södra Långvägen. 

Södra Långvägen.jpg

Bildtext: Gul markering ledningsarbete. Karta:Esri