Arbeten längs Brobacken i början av september

Publiceringsdatum : 2018-08-31

På grund av ihållande regnväder startar nya arbeten längs Brobacken i centrala Lerum 5-6 september. Alltså en senareläggning mot tidigare planer. Arbetet görs för att vägen ska kunna ta hand om busstrafiken under trafikomläggningen. Det innebär begränsad framkomlighet längs sträckan från rondellen vid Häradsbron till korsningen i Brobacken.

Det kommer inte finnas några parkeringar längs gatan under arbetets gång. Arbetet beräknas pågå under ett par veckors tid, alltså en bit in i september. Det kommer också att förekomma arbete kvällar, helger och nätter.