Arbeten pågår för gång- och cykelväg Ryggebol- och Skallsjövägen

Publiceringsdatum : 2021-01-22

Andra etappen av bygget av gång- och cykelvägen pågår längs Ryggebolvägen. Här samordnar kommunen sig och passar också på att byta VA-ledning och lägga avlopp för framtiden.

Under hela byggtiden påverkas trafiken på sträckan. Ett körfält stängs periodvis och trafiken regleras med trafikljus. Gatubelysningen är släckt, på vissa ställen kan vi koppla på den till våren igen. 

Just nu pågår arbeten med att bredda vägen, i samband med det tar vi ned träd. Vi förbereder även VA-omläggningen, så hushållen inte blir berörda. Sedan kommer vi parallellt med arbetet med gång- och cykelvägen även passa på att byta ut en VA-ledning och lägga ner avloppsrör för framtiden.   

Gång- och cykelvägen beräknas vara klar i höst.

Ryggebolvägen_730_0121.jpg

Under några veckor framåt kommer trafiken att regleras med tillfälliga trafikljus på dessa två sträckor.