Årets kulturpristagare utsedda

Publiceringsdatum : 2018-11-09

Lerums kommun utser varje år en kulturpristagare som erkänsla för insatser för kulturlivet i kommunen. 2018 års kulturpristagare är Föreningen Musik i Lerum samt föreningen Kammarmusik i Lerum och dess ordförande Jan Johansson.

Motiveringen lyder:

Musik i Lerum och Kammarmusik i Lerum har under lång tid gjort ovärderliga insatser för musiklivet i kommunen. Tack vare unika nätverk, och med både kunnande och engagemang, arrangerar föreningarna högtstående musikupplevelser till glädje för både Lerumsbor och hitresta. Jan Johansson bör särskilt nämnas för sina insatser i föreningen Kammarmusik i Lerum där han med stort kunnande och rik erfarenhet förmedlar den klassiska musiken.

Kulturpriset utgörs av ett konstverk och delas ut i samband med en konsert i Dergårdsteatern den 25 november.

Kontaktperson vid frågor

Barbro Ahlberg, Kultur- och bibliotekschef, 073-688 33 26, barbro.ahlberg@lerum.se

Mer information om föreningarna